Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin pitäjä

Ninan keittiö
Ratinankuja 1 c/o MOW Supernova
33100 Tampere
Puh: 050 465 0262

Rekisterin nimi

Ninan Keittiön markkinointi- ja asiakasrekisteri, tarjouspyyntörekisteri, palautelomake.

Rekisterin julkisuus

Rekisteri ei ole julkinen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ninan Keittiön markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Ninan Keittiön markkinointiin, asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi
  • Arvo tai ammatti
  • Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystiedot)
  • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
  • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
  • Tiedot markkinointikielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Ninan Keittiön ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto ja tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.
Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tommi Harju
Toimitusjohtaja
tommi.harju@ninankeittio.fi
Puh. 050 465 0262